Din personliga integritet är viktig för oss och du ska alltid kunna känna dig helt trygg och veta vad som händer och vad som registreras när du lämnar dina personuppgifter till oss.

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som en personuppgift. Hos oss behandlas dessa i enlighet med gällande lagstiftning och vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi hanterar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller när vi, (NALM AB, orgnr 559047-1743), tillhandahåller tjänster och produkter som du som kund köper eller tar del av. Vid serviceärenden och övrig kontakt med oss, samt vid besök på vår webbplats.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är NALM AB, orgnr 559047-1743, Warfvinges väg 18, 112 51 STockholm. Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.


När behandlas dina uppgifter

 

För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster, kontakta oss för support eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

Informationen som samlas in från dig vid köp, av våra tjänster, eller vid demobutiksbeställning krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden.

 

Varför behandlar vi uppgifter

 

De uppgifter som vi lagrar i vår databas är:

 • För att kunna fullgöra våra avtal gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och betalning.
 • För att kunna ge kundservice, besvara frågor, rätta felaktiga uppgifter
 • För att kunna hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel för utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar m.m.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar

Vad lagrar vi för uppgifter

 

 • För och efternamn
 • Personnummer, Organisationsnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Kundnummer
 • Användarnamn och lösenord
 • IP adress och information om din användning av vår webbplats

Rättsliga grunder & Lagringstider

 

För att kunna administrera och hantera våra köp, samt leverera våra ordrar och ge support sparar vi i kundregistret:

 • Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • Vald butiksvariant

Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren
Lagringstid: två år efter du senast köpte något


För att du ska kunna administrera din webbutik sparar vi i användarregistret:

 • e-post
 • Användarnamn och lösenord

Rättslig grund till sparandet: Försäljningsvillkoren/kundavtalet
Lagringstid: två år efter du senast köpte något


För att kunna försäkra oss om att lagkrav efterlevs, exempelvis bokföringslagen sparar vi i bokföringssystemet

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk information
 • Betalreferens
 • Köpta produkter och tjänster

Rättslig grund till sparandet: Bokföringslagen
Lagringstid: så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag


För att marknadsföra våra varor och tjänster genom epost sparar vi i kundregistret/nyhetsbrevsregistret

 • Namn, e-post

Rättslig grund till sparandet: Intresseavvägning
Lagringstid: ett år efter du senast köpte något

 

Hur skyddas dina uppgifter

 

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du vara säker på att:

 • Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
 • Vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
 • Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

Vem kan dina uppgifter lämnas ut till

 

 

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon tredje part. Däremot samarbetar vi med utvalda leverantörer och tjänster som vi delvis delar dina personuppgifter med för att förbättra eller/och överhuvudtaget möjliggöra din kundupplevelse och köp hos oss, dessa är så kallade personuppgiftsbiträden. Alla våra partners är noggrant utvalda och följer kraven för GDPR för att säkerställa all information och skydd av din data. I följande fall kan personlig information delas med våra personuppgiftsbiträden:

 

 • IT-drift (Företag som hjälper med IT-utveckling, drift och IT-support)
 • Marknadsföring (Facebook och googleadwords)
 • Ekonomi och administration (Bokföringsbyrå Birka Ekonomi)

 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa parter som är självständigt personuppgiftsansvariga. När dina personuppgifter delas med en part som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller partens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Dessa aktörer kan vara följande:

 

 • Statliga myndigheter som vi är skyldiga att dela med enligt lag eller vid misstanke av brott (Skatteverket, polisen och försäkringsbolag)
 • Betalleverantörer (banker, betaltjänstleverantörer och kortinlösen)
 • Speditörer, för att fullfölja leverans av beställning (Logistikföretag och transportfirmor)

 

I de fall då våra Personuppgiftsbiträden befinner sig utanför EU/EES så kommer vi att vidta samma åtgärder och genomförande av rutiner för att säkerställa att dem följer och vidtar nödvändiga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppnå en likvärdig skyddsnivå som inom EU/EES eller ”Privacy Shield”-standard. Vi begränsar insamlingen av dina personliga uppgifter till minsta nödvändiga mån, både inom och utanför EU/EES.

 

 

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund, exempelvis vid support gällande trejdepartstjänster, exempelvis leverantörer av betaltjänster, kommunikationstjänster, frakthanteringstjänster eller liknande tjänster som används av dig som kund till oss där vi måste göra gemensam felsökning.

 

Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till företag som gör kreditbedömningar för att säkerställa att du får kredit av oss.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

Dina rättigheter

 

Du har rätt att efter skriftligt undertecknad ansökan till oss få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa- ett s.k registerutdrag

Du har rätt att få rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Vänd dig till nedanstående adress i sådana ärenden:
NALM AB
Warfvinges väg 18
112 51 Stockholm

Du kan även maila till: support@nalmcosmetics.com

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen

 

Ändring av integritetspolicyn

 

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på vår webbsida och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

 

 

Vad är cookies?

 

På NALM Cosmetics webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på sajten.

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessioncookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

 

 

Hur används cookies?

 

NALM Cosmetics använder cookies för att förbättra sajten för besökaren t.ex. genom att anpassa sajten efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din shoppingbag, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på sajten och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos NALM Cosmetics så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker sajten samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessioncookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av sajten.

Genom att godkänna NALM Cosmetics allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda NALM Cosmetics webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång NALM Cosmetics webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte använda cookies är funktionaliteten hos vissa delar av webbplatsen begränsad. Du kan till exempel inte genomföra ett köp.